تا چه اندازه از امکانات سایت و سامانه پیامکی هوشمند مطلع هستید؟
(41.30%) 19
کاملا
(30.43%) 14
تقریبا
(28.26%) 13
اصلا

تعداد شرکت کنندگان : 46