آیا در سایت عضو هستید؟
(23.91%) 11
بلی
(23.91%) 11
خیر
(21.73%) 10
خواهم شد!
(30.43%) 14
اصلا نمیشوم!

تعداد شرکت کنندگان : 46